Upon your arrival you need to apply for a residence permit and get an appointment within 30 days. This will allow you to travel in and out of Turkey without re-applying for a visa. Students who fail to get a residence permit appointment within 30 days will be required to exit the country and re-enter again. In this situation, the student is required to obtain the residence permit appointment within 10 days.

Students whose residence period has expired and who have less than 60 days remaining in their residence period must apply for residence Urgently before falling into an illegal stay situation.

Students cannot stay in Turkey without having a residence permit. If they leave the country before they receive their residency permit, their visas will be invalidated. If they stay past their visa duration of 30 days without receiving their residency permit and then leave Turkey then they can be banned from entering Turkey for three months and/or receive a monetary fine. 

NOTE: You are required to provide prove of health insurance in your residence permit application. Please view the “Health Insurance for International Students” section of this guide for more information.

Applications are submitted to the FSMVU International Student Office but students must still register for an online appointment in the weblink below to receive an application. Higher education students (associate degree, bachelor's degree, master's degree, and doctorate) who are applying for a student residence permit must go to the nearest Immigration Administration Office directly, without waiting for the appointment date, with their Residence Permit Student Registration Form, Passport, and Student Certificate to give their Fingerprint. After that, they must collect the required documents and submit them immediately to FSMVU University's International Student Office. Students with missing documents or with exceptions must submit their documents to the Directorate General of Immigration Management Istanbul Branch directly on the date of the appointment.

Residence Permit Online Application Page

The following documents are needed in order to apply for a Residence Permit:

 • Online application form received from the E-Ikamet website.
 • The passport or passport substitute document (original and photocopy)
 • 4 biometric photographs with white background.
 • A valid health insurance (GSS or private health insurance covering the residence permit request period)
 • Student Certificate (Öğrenci Belgesi)
 • A document showing the address information: 

-  If he/she lives in his/her own house, a photocopy of the title deed (for the extension applications, the "residence certificate and invoice" are sufficient)

-   If staying with a rental agreement, a notarised copy of the rental agreement

-   If staying in accommodation places such as hotels etc…, a document proving that you are staying in these places.

-   If the student is staying in student dormitories, a document proving that the stay is in the dormitory (Providing a confirmation document signed and stamped by the Dorm Management).

-   If the student staying with a third person, a notarized commitment of the person he is staying with must be provided (even if the latter is married, a notarized commitment of the spouse is required).

 •  
 • A receipt showing that the residence permit document fee has been paid.
 • For foreigners under the age of 18 years:

-   For those who come with visa exemption or a visa for a different purpose: A document containing parent/guardian information (birth certificate, family certificate, etc..) and a letter of consent given by the parent/guardian/legal representative.

-   For those arriving with a visa suitable for the purpose (student visa): a letter of consent and a document containing parent/guardian information will not be attached.)

Note:

 1. YOU MUST HAVE THE ORIGINAL AND PHOTOCOPIES OF ALL THE ORIGINALLY SIGNED DOCUMENTS WITH YOU.
 2. MAKE SURE YOU SUBMIT YOUR RESIDENCE PERMIT CARD TO THE INTERNATIONAL STUDENT OFFICE IMMEDIATELY AFTER YOU RECEIVE IT.

THE INTERNATIONAL STUDENT OFFICE ACCEPTS RESIDENCE APPLICATION DOCUMENTS ONLY ON MONDAYS AND FRIDAYS FROM  9.30 pm TO 12.00 pm  AND FROM 1.30 pm TO 4.30 pm.

Upon the application, the residence permit is processed within several days (up to 90 days at most). The residence permit card will then be sent to the Student Address that is written in the application form. Take the permit with you if you leave the country; you will need it to re-enter.

If you lost your residence permit, consult Directorate General of Migration Management immediately. 

We would like to remind you that it is your responsibility to be aware of these rules and regulations. Please pay attention to these rules in order to avoid any serious legal and financial problems ahead.

THE DIRECTORATE GENERAL OF MIGRATION MANAGEMENT WILL MOST LIKELY GIVE ONLY A 1 YEAR PERMIT FOR LANGUAGE PREPATORY STUDENTS, THIS IS A NORMAL PROCEDURE. ONCE YOU HAVE COMPLETED YOUR LANGUAGE PREPARATORY CLASS, YOU WILL NEED TO APPLY FOR AN EXTENSION OF YOUR RESIDENCE PERMIT AT THE GENERAL DIRECTORATE OF MIGRATION MANAGEMENT ISTANBUL BRANCH.


IMPORTANT NOTES:

 

The address of the International Student Office:
FSMVU Halic Campus, A-Block, 2nd Floor, Room: A219, 
Sütlüce Mah. Karaağaç Cad. No: 12 Beyoğlu/ISTANBUL


 

Türkiye’ye girişinizi takip eden 30 gün içerisinde ikamet izni başvurusunda bulunmanız gerekmektedir. Bu başvurunuz, yurtdışından Türkiye’ye tekrar giriş çıkış yapmanız durumunda yeniden vize başvurusunda bulunmamanızı sağlayacaktır.

İkamet süresi biten ve/veya ikamet süresine 60 gün altında süresi kalan öğrencilerin ihlali durumuna düşmeden ACİL bir şekilde ikamet başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

Uluslararası öğrenciler ikamet izni olmaksızın Türkiye’de kalamazlar. İkamet izni almadan Türkiye’den ayrılan öğrencilerin vizesi geçersiz sayılacak ve tekrar Türkiye’ye 3 ay süresince giriş yapamamaları ya da para cezasına çarptırılmaları söz konusu olabilecektir.

NOT: İkamet İzni başvurularında sağlık sigortası sunulması zorunludur. Sağlık sigortası ile ilgili detaylı bilgi için lütfen rehberimizin “Uluslararası Öğrenciler için Sağlık Sigortası” bölümünü okuyunuz.

FSMVÜ Uluslararası Öğrenci Ofisi, uluslararası öğrencilerin yapılacak olan ikamet izni başvurularını almaktadır.  Ancak ikamet izni online randevusu İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nden aşağıdaki link üzerinden alınmaktadır. Öğrenci ikamet izni başvurusunda bulunan yükseköğretim (ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora) öğrencilerinin, öğrenci ikamet izni başvurusu yaptıktan sonra İkamet İzni Öğrenci Kayıt Formu, Pasaportu, Öğrenci Belgesi ile randevu tarihini beklemeksizin en kısa süre içerisinde en yakın Göç İdaresine gidip Parmak İzzini verdikten hemen sonra gereken belgeleri toplayıp Üniversitemiz ’in Uluslararası Öğrenci Ofisi teslim etmeleri gerekmektedir. Göç İdaresinden dosyasında belgeleri eksik uyarsı alan öğrencilerin, randevu tarihinde doğrudan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü İstanbul Şubesine belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.

İkamet İzni Online Başvuru Sayfası

İkamet İzni başvurusunda gerekli olan belgeler aşağıda verilmektedir:

 • E-İkametten alınan Online başvuru formu.
 • Pasaport ya da pasaport yerine geçen belge (Aslı ve Fotokopisi)
 • Öğrencilik durumunu gösterir belge (Öğrenci Belgesi)
 • 4 adet arka fonu beyaz biyometrik fotoğraf.
 • Geçerli sağlık sigortası (GSS ya da ikamet izni talep süresini kapsayan özel sağlık sigortası)
 • Kalacağı adres bilgilerini gösterir belge:

-  Kendi evinde kalıyorsa, tapu fotokopisi (uzatma başvurularında “yerleşim yeri belgesi ve fatura” yeterlidir)

-  Kira sözleşmesi ile kalıyorsa, kira sözleşmesinin noter onaylı örneği

-  Otel vb. konaklama yerlerinde kalınıyorsa, bu yerlerde kalındığına dair belge

-  Öğrenci yurtlarında kalınıyorsa, yurtta kalındığına dair belge

-  Destekleyici yanında kalınıyorsa, yanında kaldığı kişinin noter onaylı taahhüdü (Destekleyici evli ise ayrıca eşinin de noter onaylı taahhüdü)

 •  
 • İkamet izni belge bedelinin ödendiğine dair makbuz
 • 18 yaşından küçük yabancılar için;

Vize muafiyetiyle ya da farklı amaca yönelik vizeyle gelenler için; veli/vasi bilgisini içeren belge (doğum belgesi, aile belgesi vb.) ve veli/vasi/yasal temsilcisi tarafından verilen muvafakatname eklenecektir.

-   Amacına uygun vizeyle (öğrenim vizesi) gelenler için; muvafakatname ve veli/vasi bilgisini içeren belge eklenmeyecektir.

Note:

 1. TÜM ISLAK İMZALI BELGELERİN ASLI VE FOTOKOPİLERİ YANINIZDA BULUNMASI GEREKMEKTEDİR.
 2. İKAMET İZNİ KARTINI ALDIKTAN SONRA ULUSLARARASI ÖĞRENCİ OFİSİ'NE GÖNDERMEYİ UNUTMAYIN.

Uluslararası Öğrenci Ofisi öğrenci ikamet izni BAŞVURU DOSYALARI SADECE PAZARTESİ VE CUMA GÜNLERİNDE 9.30 -12.00 ve 13.30-16.30  SAATLERİ ARASINDA  ALINMAKTADIR

Başvurunuzu yaptıktan sonra ikamet izni almanız biraz zaman alabilir (90 güne kadar sürebilir). Bu süre zarfında İkamet izni kartı başvuru formunda yazılı olan Öğrenci Adresine gönderilecektir. Ülkeden ayrılırsanız izninizi yanınıza alın; tekrar girmek için ihtiyacınız olacak.

Silik durumda ya da okunması zor durumda olan ikamet izinleri yenilenmek zorundadır. İkamet İzninizi kaybetmeniz durumunda ivedilikle İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne başvurmanız gerekmektedir.

Bu kurallara ve yönetmeliklere uymak öğrencilerin kendi sorumluluğundadır. Uluslararası Öğrenci Ofisi bu konuda herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir. Herhangi bir yasal ya da para cezası ile karşılaşmamanız için bu kurallara uymanız tavsiye olunur.

FSMVÜ TÜMER’DE TÜRKÇE DİL EĞİTİMİ ALACAK ÖĞRENCİLER, ÜNİVERSİTE’DEKİ STATÜLERİNE BAKMAKSIZIN İKAMET İZNİ BAŞVURULARI İÇİN ÖĞRENCİ BELGELERİNİ FSMVÜ TÜMER’DEN ALMAK ZORUNDADIRLAR. İSTANBUL İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ, TÜMER ÖĞRENCİLERİNE GENELLİKLE 1 YILLIK İKAMET İZNİ VERMEKTEDİR. BU UYGULAMA NORMAL BİR PROSEDÜRDÜR.   

ÖNEMLİ NOTLAR:

Uluslararası Öğrenci Ofis Adresi:
FSMVU Haliç Kampusu, A Blok, Kat:2 , Ofis No: A219, 
Sütlüce Mah. Karaağaç Cad. No: 12 Beyoğlu/ISTANBUL